Samenwerking

Al een aantal jaren hebben vijf Zeeuwse boeren en een innovatieve glastuinder (Lans) het plan om een groen gas installatie te bouwen in Rilland (Bathpolderweg-Bathpolderdwarsweg). Recent is de Groene Poort met ENGIE een samenwerking gestart. Op grond van de oorspronkelijke plannen van de ondernemers is er door het Rijk (SDE+)subsidie toegezegd voor de realisatie van een groen gas installatie.

Aanleiding

De firma Lans beschikt in de gemeente Rilland over 137.000 vierkante meter grond waarop kassen staat waar trostomaten worden geteeld. Ook in de wintermaanden wordt hier geteeld. Het bedrijf heeft een grote behoefte aan warmte en zuivere C02. Groene Poort wil daarom op deze locatie biogas produceren en dit opwerken naar groen gas. Het groene gas kan ingezet worden voor de vergroening van de glastuinbouwactiviteiten. Verder komt er bij de opwerking van biogas naar groen gas CO2 vrij wat mogelijk kan ingezet worden in de glastuinbouw.

ENGIE heeft de intentie om samen met de Groene Poort en in samenspraak met de omgeving het project te realiseren. Het project heeft in mei 2017 een SDE+ beschikking ontvangen.

ENGIE logo
Logo van de Groene Poort