Nieuwsbrief juni 2020

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Groen Gas Rilland-Bath. 

In deze uitgave leest u dat de verkenning van een alternatieve locatie voor een biovergister aan de Bathseweg bij de RWZI wordt uitgesteld. Het college werkt niet langer actief mee aan de vraag die zij eerder aan ENGIE heeft gesteld, namelijk om een alternatieve locatie te vinden voor een groen gas installatie in de Bathpolder.

Hier leest u de volledige nieuwsbrief.