Actueel begin juni 2020

Lees hier het bericht dat begin juni in de rubriek 'Actueel' gepubliceerd was. 

De gemeente vroeg ons vorig jaar uit te kijken naar een andere locatie, die vonden we nabij de rioolwaterzuivering. Afgelopen december hebben wij de gemeente gevraagd in te stemmen met die locatie. Om gebruik te maken van een oude, gunstige subsidie, was snelheid geboden. Dit bleek niet haalbaar. De besluitvorming is vertraagd en we wachten af. We vertrouwen er op dat de gemeente ruimte geeft aan een groen gas installatie: Het levert een grote bijdrage aan de klimaatdoelen zonder beslag te leggen op landbouwgrond. Bovendien is groen gas een goedkoop alternatief voor het vergroenen van warmte in huizen; het werkt prima in bestaande CV installaties. Dit voorkomt hoge kosten een woning klimaatvriendelijk te maken. 
Een nieuwe ‘Actueel’ en nieuwsbrief volgen als er ontwikkelingen zijn. (juni 2020)