Groen Gas Installatie

Zeeland streeft naar een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om dat te halen zijn duurzame alternatieven voor gas en elektriciteit onmisbaar. Groen gas is een alternatief voor het Groningse aardgas. Het komt vrij bij het vergisten van mest, gras, uien en andere organische reststromen. Het is een van de manieren om groene energie te winnen uit hernieuwbare, onuitputtelijke bronnen. 

ENGIE wil graag een groen gas installatie bouwen in de gemeente Reimerswaal. Die produceert genoeg groen gas voor de verduurzaming van ongeveer 12.000 huishoudens (zo’n 15 miljoen Nm3). De Bathpolder biedt een geschikte plek voor de installatie. We verkennen nu ook een plek naast de rioolwaterzuivering in Bath. Die biedt schaalvoordeel. Bij rioolwaterzuivering komt namelijk ook gas vrij dat ENGIE kan verwerken in de groen-gas installatie. 

Op deze website vindt u meer informatie over het project Groen-gas Rilland en over vergisting van mest en organische restromen. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.